spread
UTAMA | MENGENAI KAMI | Profile | Pangkat
Pangkat Tentera Darat Malaysia
Terdapat 17 susur galur pangkat dalam TDM bermula daripada Prebet sehingga ke Jeneral yang boleh dibahagikan kepada dua kategori iaitu kumpulan Pegawai dan kumpulan Lain-lain Pangkat (LLP).

Kumpulan Pegawai.  Kumpulan ini bermula daripada Leftenan Muda hingga ke Jeneral dan terbahagi kepada tiga kelompok iaitu:

Kumpulan Pegawai Kanan. Bermula daripada Leftenan Kolonel sehingga Jeneral:

jen
Jeneral
lt jen
Leftenan Jeneral
mej jen
Mejar Jeneral
brig_jen
Brigedier Jeneral
kol
Kolonel
lt_kol
Leftenan Kolonel

Kumpulan Pegawai Medan. Terdiri daripada pegawai-pegawai berpangkat Mejar:

mej
Mejar
Kumpulan Pegawai Muda.
Bermula daripada Leftenan Muda sehingga Kapten:

kapt
Kapten
lt
Leftenan
ltm
Leftenan Muda

Kumpulan Lain-lain Pangkat.
Kumpulan ini bermula bermula dari Prebet sehingga Pegawai Waren I dan terbahagi kepada tiga  kelompok iaitu:

Kumpulan Pegawai Tanpa Tauliah (PTT) Kanan. Bermula daripada Sarjan sehingga Pegawai Waren I:

pwI
pw2
ssjn
sjn
Pegawai Waren I Pegawai Waren II Staf Sarjan Sarjan
Kumpulan Pegawai Tanpa Tauliah (PTT) Rendah.
Bermula daripada Lans Koperal hingga Koperal:

kpl
Koperal
lkpl
Lans KoperalPrebet.
Tidak mempunyai pangkat.